Ubezpieczenie na wypadek urodzenia dziecka, czyli na co może mieć przyszła matka?

Wraz z myślą o założeniu rodziny, pojawia się druga, jak się najlepiej do tego przygotować i dać sobie i dziecku dobre warunki. W ostatnim momencie, warto się zastanowić nad ubezpieczeniem na wypadek urodzenia dziecka. W zależności od jego charakteru i wysokości składki i sumy ubezpieczenia może ono zagwarantować wiele udogodnień w trakcie ciąży. W jego ramach można liczyć np. na świadczenia związane z prowadzeniem ciąży (wizyty u lekarza, badania diagnostyczne), opieką nad noworodkiem, świadczenia związane z porodem i tak wypłatą określonej sumy w chwili urodzenia dziecka. Ubezpieczenie to funkcjonuje w dwóch formach: jako ubezpieczenie indywidualne lub grupowe w domu pracy kobiety czy jej męża. 

Ważną sprawą w przypadku ubezpieczenia na wypadek urodzenia dziecka jest czas podpisania umowy. Zdecydowana większość towarzystw ubezpieczeniowych wprowadza do tego typu polis okres karencji, który ma od 9 do 12 miesięcy. Oznacza to, że jeśli w ostatnim okresie kobieta urodzi dziecko, nie zostanie wypłacone jej świadczenie. Dlatego o tego rodzaju ubezpieczeniu warto pomyśleć wcześniej, niż tuż przed chcianą ciążą.