Do czego potrzebne są polisy ubezpieczeniowe?

Do czego potrzebne są polisy ubezpieczeniowe?

Do czego potrzebne są polisy ubezpieczeniowe?

Polisa nie jest równoznaczna z ubezpieczeniem. Jest to jedynie dokument wystawiony przez ubezpieczyciela, który potwierdza zawarcie umowy ubezpieczeniowej z osobą ubezpieczającą się. Nie jest to dokument niezbędny do tego by ubezpieczenie sprawnie funkcjonowało, bywają jednak przypadki w których polisy ubezpieczeniowe są niezwykle istotne.

Nie jednokrotnie w mediach można usłyszeć o poszkodowanych, którzy miesiącami, a nawet latami dochodzą swoich praw w sądzie. Często pomimo starań i zapewnień o posiadaniu stosownego ubezpieczenia nie mogą, mimo zajścia nieszczęśliwego wypadku, otrzymać wypłaty świadczenia od towarzystwa ubezpieczeniowego. Co może być jednym z powodów takich rozstrzygnięć? Brak posiadania polisy.

Polisy ubezpieczeniowe to dokumenty, które ubezpieczyciel i sąd powinni i zazwyczaj biorą pod uwagę w przypadku konieczności wypłaty bądź nakazania wypłaty odszkodowania osobom poszkodowanym.  

Co zawierają w sobie polisy ubezpieczeniowe?

Są to podstawowe informacje na temat osoby ubezpieczonej takie jak choćby imię i nazwisko, adres czy numer dokumentu potwierdzający tożsamość. Ponadto w polisie można znaleźć dane ubezpieczyciela, miejsce i datę podpisania polisy i podpis ubezpieczyciela. Dodatkowe informacje to te mówiące już o samym ubezpieczeniu. Są to np. suma ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia, czas trwania umowy oraz ewentualne okresy karencji.

Istotne jest to, że brak polisy nie oznacza braku ubezpieczenia! Powoduje jedynie trudniejszą drogą do udowodnienia swoich praw.